MCHaaglanden en Bronovo in Den Haag: ‘Meer vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar’

In Den Haag en Delft zijn ruim 80 mensen met vuurwerkletsel behandeld, onder wie 8 kinderen. 2 mensen hadden dusdanige brandwonden dat ze zijn overgeplaatst naar een brandenwondencentrum.

In Den Haag en Delft zijn ruim 80 mensen met vuurwerkletsel behandeld, onder wie 8 kinderen. 2 mensen hadden dusdanige brandwonden dat ze zijn overgeplaatst naar een brandenwondencentrum.

In de Haagse ziekenhuizen Bronovo en MCH Westeinde en MCH Antoniushove in Leidschendam zijn tijdens Oud en Nieuw in totaal 40 mensen behandeld voor verwondingen door vuurwerk. Ook 16 mensen met alcohol gerelateerde ‘ongelukjes’ meldden zich bij de spoedeisende hulp van de 3 ziekenhuizen. De jaarwisseling is voor deze 3 ziekenhuizen drukker verlopen dan andere jaren. Vorig jaar ging het nog om  20 vuurwerkslachtoffers.

Een woordvoerder van het ziekenhuis MCH Westeinde spreekt dan ook van een heel erg drukke jaarwisseling. ‘Gelukkig hebben de artsen en verpleegkundigen nauwelijks te maken gehad met geweld.’ Bij het Westeinde ziekenhuis aan de Lijnbaan in Den Haag kwamen 26 vuurwerkslachtoffers binnen. 14 mensen hadden verwondingen aan hun hand. De rest had andersoortige verwondingen, bijvoorbeeld aan de ogen.

Leidschendam

MCH Antoniushove in Leidschendam beleefde een ‘drukke’ jaarwisseling: Hier zijn 11 patiënten behandeld voor vuurwerkwonden. 5 daarvan hadden verwondingen aan het gezicht. Zij konden na behandeling wel weer naar huis. Ook werd 1 persoon behandeld voor alcohol gerelateerd letsel.

Bij het Bronovo verliep de jaarwisseling rustiger dan in de andere 2 ziekenhuizen van de zorggroep. Hier werden 3 vuurwerkslachtoffers behandeld en 5 mensen voor dronkenschap.

MCH en Bronovo zijn op 1 januari 2015, 1 organisatie geworden.

Delft:  1 patiënt doorgestuurd naar brandwondencentrum

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft heeft 12 mensen behandeld voor verwondingen door vuurwerk. Ze hebben oogletsel en brandwonden opgelopen tijdens de jaarwisseling. Bij 1 patiënt waren de brandwonden zo ernstig, dat deze is doorgestuurd naar het brandwondencentrum in Beverwijk.  Verder zijn er in Delft 6 patiënten behandeld voor alcoholvergiftiging, onder deze beschonken patiënten was 1 minderjarige.

3 vingers kwijt

Het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in Den Haag heeft 30 patiënten met vuurwerkletsel behandeld, inclusief 8 kinderen. Een patiënt die gewond raakte door een vuurwerkbom is overgeplaatst naar het brandwondencentrum in Rotterdam. Een andere patiënt verloor door vuurwerk 3 vingers. Op de huisartsenpost van het Hagaziekenhuis meldden zich  17 patiënten met vuurwerkwonden. Het HagaZiekenhuis heeft veruit de meeste vuurwerkslachtoffers behandeld tijdens de jaarwisseling.

 

Westonline.nl