Patienten in grensregio Twenthe naar Duitse SEH

Patiënten in Dinkelland en Tubbergen gaan volgend jaar niet naar een Nederlands ziekenhuis maar met een Duitse ambulance naar een Duits ziekenhuis. Het gaat om een proef van de het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio samen met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.

Ze willen zo de spoedeisende hulp in Noordoost-Twente verbeteren. In de proef kunnen patiënten die bijvoorbeeld een been breken of acute hartklachten hebben, behalve naar een Nederlands ziekenhuis ook naar de Euregio-Klinik in Nordhorn.

Tijdwinst van 15 minuten

Dat levert tijdwinst op omdat ambulances vanuit de regio Noordoost-Twente vaak veel sneller in het Duitse ziekenhuis kunnen zijn dan in andere ziekenhuizen in de regio. Bijvoorbeeld: een ambulance van Denekamp naar Nordhorn doet er 10 minuten over, een ambulance van Denekamp naar Enschede doet er 25 minuten over.

Behalve dat de patiënt zo sneller hulp krijgt, betekent het ook dat de ambulance sneller weer vrij is en opnieuw ingezet kan worden. Het ziekenhuis in Nordhorn voldoet aan de Nederlandse kwaliteitseisen voor spoedeisende hulp.

Werkwijze en vergoedingen afgestemd

In de komende maanden gaat Euregio om tafel met de ambulancedienst, huisartsen, zorgverzekeraar Menzis, het Medisch Spectrum Twente en de Euregioklinik in Nordhorn. In de gesprekken worden standaardprocedures vastgelegd voor behandeling, vervoer, nazorg en vergoedingen van kosten voor Nederlandse patiënten die in Nordhorn spoedeisende hulp hebben ontvangen. De verwachting is dat in de eerste helft van 2015 de eerste patiënten de grens over gaan.

De proef is een uitvloeisel van de nieuwe wettelijke taak van Euregio. Die heeft als opdracht gekregen om de acute zorg in de regio Twente en Oost-Achterhoek te verbeteren door een betere grensoverschrijdende samenwerking. Daarvoor is het onderdeel Acute Zorg Euregio opgericht.

rtvoost