Minder banenverlies door alternatief plan voor Hofpoortziekenhuis in Woerden

Het Woerdens Hofpoortziekenhuis moet de spoedeisende hulp, de klinische zorg en de afdeling verloskunde behouden. Dat staat in een alternatief plan dat de cliëntenraad van het Hofpoort heeft laten maken.In het alternatieve plan staat ook dat de cliëntenraad afspraken wil maken over het aantal patiënten dat naar Woerden wordt gestuurd, om te voorkomen dat de productie er teveel terugloopt. Bovendien zouden dankzij dit plan minder mensen hun baan kwijtraken dan bij de eerdere plannen.

De raad liet het plan maken naar aanleiding van het voornemen om het ziekenhuis samen te voegen met het Sint Antonius Ziekenhuis.
De cliëntenraad is niet tegen de fusie, maar wil voorkomen dat het Woerdense ziekenhuis door de samenvoeging wordt uitgekleed.

De cliëntenraad heeft het plan overhandigd aan het bestuur van het Hofpoort.

 

woerden.tv