Admiraal De Ruyter Ziekenhuis sluit spoedeisende hulp Vlissingen

Het ADRZ sluit per 2 januari 2015 de spoedeisende hulp (SEH) op de locatie in Vlissingen. Vanaf die datum verzorgen de Walcherse huisartsen en de ambulancedienst de spoedeisende hulp op Walcheren. Patiënten met een spoedeisende hulpvraag kunnen overdag net als nu terecht bij de huisarts. In de avond, nacht en weekenden wordt deze zorg verleend door de huisartsenpost (HAP).De spoedeisende hulp voor mensen die direct medisch-specialistische zorg nodig hebben en voor wie een behandeling niet kan wachten, blijft beschikbaar in het ADRZ locatie Goes. Zoals gebruikelijk zal de huisarts (overdag en op de HAP) de patiënt zo nodig doorverwijzen naar de spoedeisende hulp van het ADRZ in Goes. Daar is sinds enkele jaren de complexe acute zorg geconcentreerd.

Bezoek spoedeisende hulp sterk teruggelopen

Met deze afspraken willen de Walcherse huisartsen en het ADRZ ervoor zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van de acute zorg op Walcheren gewaarborgd zijn. Uitgangspunt van het ADRZ is dat zowel de kwaliteit als de veiligheid van de patiënt gediend is met een geconcentreerde spoedeisende hulp op topniveau. De Goese opvang van traumapatiënten heeft de level 2 status. Met de huisartsen en de ambulancedienst is al in 2012 afgesproken dat alle patiënten met ernstige of complexe klachten altijd naar Goes worden gebracht. Sindsdien is het bezoek aan de kleine Vlissingse spoedeisende hulppost sterk teruggelopen. In 2010 werden nog ruim 13.500 patiënten in Vlissingen geholpen, in 2013 was dat aantal teruggelopen tot 4.900.

Minder urgente hulp naar huisarts

De rijksoverheid en verzekeraars dringen er al langer op aan, de minder urgente hulp te laten verzorgen door de huisarts. Die gedachte is ingegeven door de kosten, maar ook spelen efficiency en de bereikbaarheid van de huisarts een belangrijke rol. Overal in Nederland is deze tendens al zichtbaar, evenals in grote delen van Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland.

Op termijn zal het huidige aantal van zo’n honderd SEH’s in Nederland zijn gehalveerd. Het is de bedoeling dat de resterende SEH’s zodanig groeien dat nog betere 24-uurszorg geleverd kan worden dan nu. Sinds vorig jaar wordt het bezoek aan een SEH in een ziekenhuis al ontmoedigd door de verplichting om een verwijsbrief van de huisarts te tonen. De overheid wil daarmee bereiken dat eerst de huisarts beoordeelt of de patiënt door de eerste lijn kan worden geholpen of dat hij alsnog moet worden doorgestuurd naar een SEH.

Bron: Zorg en ziekenhuiskrant