Zorginstituut Nederland: In 2015 kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende hulp

Om de impasse rond de omstreden concentratie van de spoedeisende hulp te doorbreken vraagt Zorginstituut Nederland patiëntenorgansaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders om zo snel mogelijk gezamenlijke kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende hulp te formuleren.Als de veldpartijen er niet uitkomen, zal het Zorginstituut zelf een expertcommissie instellen om voortstellen te doen. Wat Zorginstituut Nederland betreft, zullen de kwaliteitsstandaarden waar alle partijen het wél over een zijn, nog dit jaar in het register bij het Zorginstituut worden opgenomen. Zorginstituut Nederland pleit er voor om snel duidelijkheid te scheppen over wat kwalitatief goed zorg is bij complexe spoedeisende zorg en hoe deze kwaliteit gemeten kan worden.

Bron: Skipr