Meer aandacht voor PTSS op de SEH in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

Op de SEH in het JBZ is onderzoek gedaan naar het geven van informatie over posttraumatische stressstoornis (PTSS) en mogelijke andere psychische klachten die de patiënt kan ontwikkelen na het meemaken van een traumatische gebeurtenis.

De vraagstelling was: ‘Waarom zou het een toegevoegde waarde hebben om informatie te geven op de SEH in het JBZ aan de patiënt over mogelijke psychische klachten/PTSS na een traumatische gebeurtenis?’ In de huidige situatie is de verantwoordelijkheid voor het informeren van patiënten over het mogelijk ontwikkelen van psychische klachten niet geregeld.

 Resultaten

PTSS is een angststoornis die iedereen kan krijgen na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. De verschijnselen van PTSS zijn vaak niet specifiek. Dit maakt het moeilijk voor de persoon in kwestie om het verband tussen de klachten en de traumatische gebeurtenis te zien. PTSS kan grote consequenties hebben voor de gezondheid van een persoon. Daarom is het belangrijk om bij klachten tijdig professionele hulp te zoeken. Er zijn meerdere manieren om PTSS te behandelen. De ideale situatie zou zijn om de patiënt al op de SEH informatie te geven over PTSS, zodat de patiënt weet wat klachten van PTSS kunnen zijn, waar hulp te krijgen is en hoe de behandeling er uitziet. Dit leidt er naar verwachting toe dat de patiënt sneller hulp zoekt en minder kans heeft op bijwerkingen zoals misbruik van alcohol en drugs.

 Vervolgactie

Door op de SEH informatie te geven over mogelijke psychische klachten/PTSS die zich kunnen ontwikkelen na een traumatische gebeurtenis, is de patiënt meer alert op mogelijke symptomen.. De SEH van het JBZ vindt dat zij haar verantwoordelijkheid moet nemen om informatie aan de patiënt te geven in de vorm van een folder. De verwachting is dat de patiënt met blijvende klachten dan sneller contact opneemt met zijn huisarts en kan de huisarts de patiënt observeren en begeleiden. In de folder wordt ook uitgelegd dat het normaal is om de eerste tijd na de gebeurtenis klachten zoals nachtmerries te ontwikkelen en dat deze klachten meestal vanzelf weg gaan.

De folder wordt sinds januari 2014 meegegeven aan de patiënten die op de SEH van het JBZ komen na een traumatische gebeurtenis. De feedback van de patiënten is tot nu toe positief geweest.  Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeerscriptie, door Maria Lopez, werkzaam als SEH-verpleegkundige. Mocht u belangstelling hebben voor deze folder zodat u weet welke informatie de patiënten ontvangen, of heeft u interesse om de hele onderzoek te lezen dan kunt u deze opvragen bij Maria Lopez, via m.lopez@jbz.nl.

Lees hier de folder

Één reactie op “Meer aandacht voor PTSS op de SEH in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)”

Reacties zijn gesloten.