Overcrowding op de SEH

Door: Christien van der Linden

De vragenlijst voor het eerste (2012) deel van het onderzoek “Drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH)”, is ingevuld door 61 van de 94 geïncludeerde SEH-afdelingen: 53 SEH-afdelingen in perifere ziekenhuizen, en alle 8 SEH-afdelingen in academische ziekenhuizen. 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is de resultaten van de vragenlijst van 2012 te vergelijken met de resultaten van een vragenlijst die in 2015 zal worden uitgezet, om eventuele effecten van de ontwikkelingen binnen het acute zorglandschap (bijvoorbeeld huisartsenposten, sluiting van SEH-afdelingen) op de doorlooptijd en drukte op SEH-afdelingen in kaart te brengen.Natuurlijk kunnen we op basis van het eerste deel al een en ander schrijven.

Zo varieerde het aantal SEH-bezoeken zoals opgegeven door de respondenten van krap 8.000 tot ruim 52.000 per jaar per ziekenhuislocatie, met een gemiddelde van bijna 25.000 SEH-bezoeken per jaar. De gemiddelde doorlooptijd voor patiënten die met ontslag gaan vanaf de SEH was 120 minuten, en voor patiënten die opgenomen moeten worden 150 minuten. Enkele SEH-afdelingen rapporteerden een gemiddelde doorlooptijd van 220 minuten voor ontslagpatiënten. Voor Amerikaanse begrippen nog steeds prachtige (gemiddelde) doorlooptijden, maar desondanks ervaart meer dan een derde van de SEH-afdelingen meerdere keren per week overcrowding, perioden die als ‘veel te druk’ worden ervaren door het verpleegkundig en medisch personeel.Een volle afdeling met wachtende patiënten in de wachtkamer en het niet kunnen voldoen aan de targettijden voor triage en behandeling komt zowel op grote SEH-afdelingen als op kleine SEH-afdelingen voor, en zowel in perifere als in academische ziekenhuizen.

Te kort aan ruimte is volgens bijna de helft van de respondenten een probleem, te kort aan verpleegkundig personeel voor een kwart. De duur van de medische consulten wordt door 80% van de respondenten genoemd als bijdragend aan de drukte. Verrassend genoeg wordt door maar 16% van de respondenten de groep zelfverwijzers gezien als de groep met de meeste impact op drukte. Deze patiënten gaan vaak snel door het systeem dankzij o.a. het inzetten van fast-track en huisartsenposten. De door de huisarts verwezen patiënten (door ruim 40% van de respondenten genoemd) en multitrauma patiënten (door ruim 30% van de respondenten genoemd) hebben meer impact op de drukte. Ruim 40% van de respondenten geeft aan in perioden van drukte gebruik te maken van gangen en hallen om patiënten te plaatsen, bij gebrek aan behandelkamers.

De definitieve analyse gaat volgende week van start. SEH-afdelingen die nog geen lijst hebben ingeleverd, hebben nog tot en met aanstaande vrijdag (22 februari) de mogelijkheid. 

Van de bestuurstafel

Dit jaar moet het eigen kwaliteitsregister het levenslicht zien. In de afgelopen periode is het voorwerk gedaan en in januari werd de opdracht gegeven om het systeem te bouwen. Leden kunnen zich later dit jaar via de NVSHV-site online registreren en de vereniging kan aan opleidingen en symposia accreditatiepunten toekennen. Binnen het bestuur is weer even gediscussieerd over aansluiting bij de V&VN, maar de bestuursleden zijn unaniem van mening dat de NVSHV zelfstandig moet blijven en haar eigen identiteit moet behouden.

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om het symposium te verplaatsen naar het najaar. Rond maart zijn er teveel, vaak gratis, symposia en cursussen. Een aantal SEH’s heeft gevraagd om het congres te verzetten. De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk via de site van de NVSHV bekendgemaakt.

Riet Veldhuisen heeft na jarenlange trouwe dienst besloten om een punt te zetten achter haar carrière bij de vereniging. Wij zoeken dus een nieuw bestuurslid. Ook andere actieve leden zijn meer dan welkom: het kwaliteitsregister moet uitgerold worden, het functieprofiel heeft een update nodig, de protocollen van LPSEH vragen herziening. Blijf niet langs de zijlijn staan, maar meld je bij een van de bestuursleden! 

 
Frans de Voeght MHA, voorzitter