‘Albert Schweitzer dringt onjuist gebruik SEH terug’

Bron: Albert Schweitzer ziekenhuis, 28 januari 2013

Patiënten kunnen vanaf 4 maart a.s. niet meer uit eigen beweging naar de Spoedeisende Hulp (SEH) gaan bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht. Buiten kantooruren vangt de locatie Zwijndrecht vanaf die dag geen spoedpatiënten meer op. Overdag op werkdagen nog wel, maar alléén na verwijzing door de huisarts of wanneer de patiënt door de ambulance wordt gebracht. ’s Avonds en ’s nachts is de afdeling geheel gesloten. Zelf de beslissing nemen om naar de SEH te gaan, kan dus niet meer.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis sluit hiermee aan op landelijk beleid: een patiënt moet eerst door de huisarts worden beoordeeld, die eventueel kan besluiten om te verwijzen naar de SEH. Hiermee willen de overheid, de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen het onjuiste gebruik van de Spoedeisende Hulp terugdringen. Uiteraard is ernstig letsel of levensbedreigende ziekte een uitzondering. In zo’n geval moet 112 worden gebeld voor een ambulance. Wie niet ernstig ziek of gewond is, belt tijdens kantooruren eerst de eigen huisarts en buiten kantooruren de Regionale Huisartsenpost. Daar krijgt de patiënt verdere instructies

NOS-enquete spoedeisende hulp

Geachte dame/heer,

Zoals u wellicht heeft gezien hebben wij in het NOS Journaal afgelopen weekeinde uitgebreid kunnen berichten over de gang van zaken op de spoedeisende hulpafdelingen tijdens de jaarwisseling. Zonder uw medewerking was dat onmogelijk geweest. We willen u dan ook hartelijk danken voor uw uitgebreide medewerking: van 82 SEH ’s kregen we antwoord op onze enquête.

De tv-reportages en internetstukken zijn terug te vinden via deze links:
Zaterdag, het overzicht van de bevindingen:
http://nos.nl/artikel/458593-vuurwerk-eist-meer-slachtoffers.html

Zondag, het pleidooi van artsen om te stoppen met consumentenvuurwerk:
http://nos.nl/artikel/458855-vuurwerk-consumenten-in-de-ban.html

Tegen de iets meer dan tien ziekenhuizen die niet hebben geantwoord op onze enquête zouden we willen zeggen: jammer dat jullie niet hebben meegedaan, het had het landelijke beeld kunnen perfectioneren. Hopelijk doen jullie een volgende keer wel mee.

Tenslotte wensen wij iedereen een buitengewoon gelukkig 2013.
Met vriendelijke groet,

Rinke van den Brink en Hugo van der Parre
NOS Nieuws