Start opleiding Forensisch Verpleegkunde

Forensisch-medisch onderzoek is nodig voor waarheidsvinding. Hierbij worden feiten verzameld die als bewijsmateriaal kunnen dienen voor justitie. Verpleegkundigen kunnen op dit gebied een belangrijke rol vervullen. Je wordt uitgedaagd om het innovatieve vak van forensisch verpleegkundige vorm te geven in Nederland!
Als verpleegkundige kun je op het werk te maken krijgen met mensen die mogelijk slachtoffer of dader zijn van geweld. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het ziekenhuis (op de afdeling Spoedeisende Hulp, de kinderafdeling etc.), bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, maar ook in de ambulancezorg, in de wijkverpleging, in een penitentiaire instelling of in een asielzoekerscentrum.
De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) heeft in samenwerking met de GGD Amsterdam de opleiding Forensische Verpleegkunde ontwikkeld.

De opleiding start op 29 januari 2013 en wordt verzorgd door Forum Educatief, het opleidings- en kenniscentrum van De Forensische Zorgspecialisten te Utrecht.
Deze praktijkgerichte 29-daagse opleiding is modulair opgebouwd en ontwikkelt doelgericht de kennis en vaardigheden die je als forensisch verpleegkundige nodig hebt.

Er is nog plaats voor gegadigden, voorwaarden op de site en inschrijven tot 20 december 2012

website: www.polikindermishandeling.nl

Lees hier voor meer informatie , voor aanmelden hier

Proud to be an ER-nurse!

Met dat gevoel kwamen we uit de ledenvergadering van de Europese Society of Emergency Nurses (EUSEN). Op 22 en 23 november kwamen de leden van deze Europese vereniging bij elkaar om met elkaar te vergaderen over de gezamenlijke organisatie waar sinds 2010 aan gewerkt wordt. Op 22 november werd de bestuursvergadering gehouden waarbij de statuten ondertekend zijn, het logo werd gepresenteerd en waarbij de plannen voor de toekomst werden besproken.

Lees hier verder

Programma EuSEN vergadering bekend

Op vrijdag 23 november a.s. houdt de EuSEN (European Society of Emergency Nursing) haar eerste algemene vergadering in Den Haag. Op deze bijeenkomst zullen een aantal landen een presentatie verzorgen. Voor Nederland spreekt Sivera Berben over de Nederlandse Triage Standaard.

Heb je zin om te komen? Meld je dan aan via f.de.voeght@mchaaglanden.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bekijk hier het programma

Vragenlijst Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen

Bij deze willen wij u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over de pijnbehandeling in de spoedzorgketen.

Het invullen zal maximaal 15 minuten in beslag nemen.
Uit onderzoek is gebleken dat de pijnbehandeling in de spoedzorgketen onvoldoende op elkaar aansluit, waardoor de pijnbestrijding bij traumapatiënten voor verbetering vatbaar is.
In 2010 is een richtlijn ontwikkeld om hier verandering in te brengen. Om de richtlijn goed te kunnen implementeren willen wij de bevorderende en belemmerende factoren die van invloed kunnen zijn op de implementatie in kaart brengen. Voor het invullen van de vragenlijst is het niet noodzakelijk om de richtlijn inhoudelijk te kennen.

Onder de professionals die de vragenlijst hebben ingevuld, worden 30 cadeaubonnen verloot. Mocht u hiervoor in aanmerking willen komen, dan wordt aan eind van de vragenlijst uw mailadres gevraagd. Uw mailadres wordt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om u te benaderen als u de cadeaubonnen toegezonden krijgt.
Klik op onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan.

http://azo.nl/limesurvey/index.php?sid=49864&lang=nl