Onderzoek naar drukte op de Spoedeisende Hulpafdelingen

Momenteel wordt in den lande discussie gevoerd over concentratie van de complexe spoedeisende zorg en sluiting van SpoedEisende Hulp (SEH) afdelingen (Persberichten Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), 2012).
De NVZ wijst erop dat de visie over spoedeisende en acute zorg van ZN ondoordacht is: de gevolgen van het ZN standpunt zijn onvoldoende in kaart gebracht.
Een van de mogelijke gevolgen van het sluiten van SEH-afdelingen is ‘crowding’’.
Crowding betekent: de vraag naar SEH-hulp overstijgt de SEH-capaciteit.
 
Crowding ontstaat bijvoorbeeld door vergrijzing van de bevolking, en veranderde en toenemende zorgvraag. Het kan worden verminderd door de doorstroom op de SEH-afdelingen te bevorderen, door integratie met huisartsenpost of implementatie van acute-opnameafdelingen. Dit effect wordt echter teniet gedaan wanneer men door sluiting van SEH-afdelingen crowding juist weer bevordert.

De veranderingen binnen de acute zorg zullen mogelijk invloed gaan hebben op de wachttijden en de verblijftijden van patiënten op de SEH.
In opdracht van de NVSHV wordt binnenkort wetenschappelijk onderzoek gestart naar crowding op de SEH-afdelingen in Nederland.
 
In een nulmeting zal in kaart worden gebracht hoe de situatie nu is; een soortgelijke meting zal over drie jaar nog een keer plaatsvinden.
Managers van alle SEH-afdelingen ontvangen deze week een vragenlijst. De gegevens daaruit worden anoniem verwerkt: het doel van het onderzoek is een algemene indruk te krijgen van de mate van crowding op de Nederlandse SEH-afdelingen en dit over drie jaar te kunnen vergelijken met de situatie die dan ontstaan is.

Lees hier het persbericht

Nieuws van de EuSEN

De 4e nieuwsbrief van de EuSEN (Europese Organisatie van SEH-verpleegkundigen) is uit. In deze nieuwsbrief onder meer twee Nederlandse publicaties.
De volgende vergadering van de EuSEN wordt gehouden in Den Haag. Op vrijdag 23 november is iedereen van harte welkom in het Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde. Vanaf 9 uur zijn er interessante lezingen van het Europese bestuur en aangesloten (buitenlandse) organisaties. Voor meer informatie kun je terecht bij Frans de Voeght, f.de.voeght@mchaaglanden.nl.

Lees hier de nieuwsbrief

1e Nationale Hulpverlenersdag

De 1e Nationale Hulpverlenersdag vindt plaats op 7 oktober 2012 in Hoorn. Dit evenement staat in het teken van de hulpverleners en is bedoelt om waardering en respect te tonen voor het werk dat hulpverleners doen. Het is de bedoeling dat hulpverleners zich op allerlei gebieden presenteren aan de burgers middels demonstraties, shows, workshops, informatielezingen. Stichting hulpverlenersrespect.nl hoopt dat met het plaatsvinden van dit evenement , het respect voor hulpverleners (weer) ontstaat.
De NVSHV ondersteunt dit initiatief natuurlijk van harte en zit n het comite van aanbeveling.

Zie voor meer informatie: www.nationalehulpverlenersdag.nl.

 

Gezocht: professional uit het werkveld

De hogescholen Utrecht, Arnhem – Nijmegen en Rotterdam gaan voor hun opleiding Bachelor Medische Hulpverlening differentiatie SEH gezamenlijk een stageleerplan ontwikkelen.

Om dit leerplan zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk van het werkveld SEH wordt een werkgroep praktijkleren BMH-SEH ingesteld. In de werkgroep participeren docenten van de drie hogescholen

én professionals uit het werkveld. De hogescholen vragen de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) om te participeren in de werkgroep met als doel het instemmen met het stageleerplan.

De tijdsinvestering zal 5- 10 dagdelen zijn in een periode van ongeveer 6 maanden. Voor de vergaderingen is een vergoeding beschikbaar.

Voor meer informatie of aanmelden : jantine.huizing@hu.nl