SIRE (Stichting Ideële Reclame) start campagne

Op 27 december 2011 heeft SIRE de campagne “Handen af van onze Hulpverleners” gelanceerd. Agressie en intimidatie tegen hulpverleners is de afgelopen 10 jaar verdubbeld en de delicten worden steeds ernstiger van aard. Gemiddeld is 1 op de 3 werknemers de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met ongewenst gedrag door externen.

Er bestaat een groot aantal overheids- en burgerinitiatieven (Veilige Publieke Taak, Hulp voor Hulpverleners, Hart voor Hulpverleners, Duim omhoog, Nederland Veilig, Maak het veilig, Veilige Zorg). Het verschil met de SIRE campagne is dat ze niet alleen de mensen aan willen spreken die zich daadwerkelijk schuldig maken aan fysiek of verbaal geweld jegens hulpverleners, maar ook (juist) de zwijgende meerderheid aanspreken om achter de hulpverleners te gaan staan.

Op Youtube komen regelmatig filmpjes voorbij waarin hulpverleners worden gemolesteerd. In de campagne worden dergelijke Youtube filmpjes in de context geplaats van de Geneefse Conventies.

Deze Geneefse Conventies zijn geformuleerd in 1949 op initiatief van Henri Dunant, betreffen de eerste verdragen die wereldwijd zijn aanvaard, en bevatten verdragen over hoe we in oorlogstijd omgaan met hulpverleners. De slogan van de campagne luidt “Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners … waarom dan niet in vredestijd?“. Een van de filmpjes speelt zich af aan een balie van een Spoedeisende Hup. Hierin is te zien hoe een medewerkster aan haar haren over de balie getrokken wordt.

Tijdens de jaarwisseling geldt een ‘lik op stuk-beleid’: geweld tegen hulpverleners wordt snel en zwaar gestraft.

Met spoed gezocht

Op zoek naar een uitdaging?

Neem deze kans om mee te werken aan het ontwikkelen van een richtlijn voor acute wonden, als belangenvertegenwoordiger van de NVSHV. Vanwege het multidisciplinaire karakter zijn chirurgen, dermatologen, huisartsen, spoedeisende hulp artsen, (wond) verpleegkundigen en traumatologen ook betrokken bij deze richtlijnontwikkeling.

Verantwoordelijkheden: aanwezigheid van 5 à 6 besprekingen van 9.00 tot 17.00, met voorbereiding van de teksten en leveren van commentaar en implementatie van de richtlijn bij de NVSHV en huidige werkaanstelling. Duur van het project: 1-2 jaar, start op 12 januari 2012. Opleiding: academisch of post HBO denkniveau, Engelse taalvaardigheid en ervaring op het gebied van richtlijn ontwikkeling of schrijven van protocollen zijn gewenst.

Vacatiegelden beschikbaar.

Meer info: f.de.voeght@nvshv.nl.

Spoedzorg in Nederland is ‘hot’

door: Frans de Voeght MHA
         Voorzitter NVSHV

Afgelopen week verscheen een aantal nieuwsitems over de spoedzorg.

Op 2 december jl. werd bekend dat minister Schippers de komende twee jaar extra geld uittrekt voor betere samenwerking tussen huisartsen en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Het extra geld dient als startsubsidie en moet voorkomen dat patiënten straks vaker naar ziekenhuizen moeten, terwijl hulp bij huisartsen een stuk goedkoper is. Volgens Schippers is het de bedoeling dat patiënten zich straks eerst melden bij een huisartsenpost en daarna, als het noodzakelijk is, doorgestuurd worden naar een ziekenhuis.
Verder vindt de minister dat huisartsen moeten gaan concurreren met elkaar. Huisartsen ontvangen nu van de zorgverzekeraar een vaste vergoeding voor gemiddeld 2.300 patiënten, van wie zij de meerderheid zelden of nooit zien. Dat is een grote, stabiele bron van inkomsten. De maatregel zou de markt kunnen openbreken. SOS-huisarts, een initiatief dat in september begon, helpt zonder inschrijftarief dag en nacht iedereen die belt. Bedoeling is dat men straks als patiënt niet gebonden is aan één huisarts, maar per klacht naar de beste huisarts gaat. Huisartsen vinden het een onzalig plan.

‘De doktersassistente als doorbitch’  kopt een artikel in NRC; de strekking: de drempel  die de doktersassistent opwerpt vormt de grootste obstakel in de huisartsenzorg. In de laatste jaren is in heel veel huisartsenpraktijken het systeem van triage ingevoerd, waarbij de doktersassistent bepaalt of het nodig is of de huisarts naar een patiënt kijkt. Uit onderzoek blijkt dat patiënten dit niet willen: ‘bij de huisarts moet je drempelloos terecht kunnen.’ Dit geldt voor taboeonderwerpen (bijvoorbeeld geslachtziekten), maar ook patiënten met vage klachten hebben moeite hun verhaal te doen aan de assistent. Omdat mensen het gevoel hebben dat de assistent de taak heeft zoveel mogelijk mensen buiten de deur te houden, gaan zij hun klachten overdrijven of een smoes verzinnen om toch binnen te komen. Gezondheidspsycholoog Jozien Rensing van het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg Nivel in Utrecht: ‘Mensen verwachten van hun huisarts dat deze hen kent en hun klachten in de context van hun ziektegeschiedenis kan beoordelen.’ ‘Dat zou wel eens in de knel kunnen komen als de laagdrempelige toegang tot de huisarts verdwijnt.’

Tenslotte in Het Financieele Dagblad van maandag 5 december 2011 een artikel waarbij een lid van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein pleit voor een adequate inrichting van de acute zorg in regioverband. De bestuurder wil af van versimpelde discussies over  ‘de helft van de SEH’s moet dicht’.  ‘Het argument om op basis van kwaliteit de helft van de SEH’s te sluiten deugt niet.’ ‘Sluiting van met name kleinere SEH’s leidt tot meer reistijd voor patiënten die een acuut probleem hebben;  ook kleinere SEH’s kunnen prima kwaliteit leveren om deze patiënten te behandelen.’ Grotere doelmatigheid is volgens de bestuurder beter te realiseren door bijvoorbeeld een volledige integratie van de SEH’s met huisartsenposten of door ‘specifieke profielen in een regio beter op elkaar af te stemmen.’ Onderzoek laat zien dat patiënten een ziekenhuis mijden bij sluiting van een SEH, terwijl 20-30% van de omzet van een gemiddeld ziekenhuis via de SEH komt.

Lees hier meer over de startbonus voor samenwerking tussen huisartsenposten en spoedeisende hulp

Lees hier het artikel dat de sluiting van spoedeisende hulpposten (SEH’s) onvoldoende is doordacht.