Onderzoek naar in-hospital trauma triage en inzet van trauma teams op Nederlandse SEH’s

In de zomer van 2011 heeft een groot deel van de leidinggevenden van de SEH’s in Nederland deelgenomen aan een onderzoek naar in-hospital trauma triage. Dit onderzoeksproject maakt deel uit van een groter onderzoek vanuit Acute Zorg Euregio, Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente en is uitgevoerd door student Health Sciences Harm-Jan Otten. Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd en op dit moment wordt er gewerkt aan een artikel waarin de resultaten gepresenteerd worden. Wij hopen nog voor het eind van dit jaar dat artikel in te dienen bij een internationaal tijdschrift. Om die reden kunnen wij nu nog niet alle resultaten met u delen, maar door middel van onderstaande samenvatting willen wij u al wel vast een eerste indruk geven.

In-hospital trauma triage betreft het beslisproces dat personeel op een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) gebruikt om te bepalen of er een trauma team opgeroepen moet worden voor een ernstige trauma patiënt en welke samenstelling dat team moet hebben. Door die mensen op te roepen die waarschijnlijk ook nodig zijn voor de opvang van deze patiënt kan op het juiste moment, de juiste zorg voor de juiste patiënt geleverd worden. Hierdoor worden betere uitkomsten voor de patiënt verwacht, maar hiermee kan in-hospital trauma triage ook bijdragen aan een efficiënte inzet van personeel en reductie van kosten. De doelstelling van dit onderzoeksproject was het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot in-hospital trauma triage op Nederlandse SEH’s, aangezien hierover nog weinig bekend was.

Alle leidinggevenden van de SEH’s in Nederland zijn uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Door middel van een online vragenlijst werd gevraagd naar algemene kenmerken van de SEH, welke teams ingezet kunnen worden en welke criteria hierbij gebruikt worden. Ook de tevredenheid met de huidige situatie is gevraagd. 78 van de 102 (76.4%) SEH’s in Nederland hebben deelgenomen.

Uit analyse van de resultaten blijkt dat er veel variatie is tussen SEH’s in het aantal beschikbare trauma teams en de samenstelling ervan. De meeste SEH’s kunnen één team inzetten voor alle trauma patiënten, er zijn ook SEH’s waar men op basis van criteria kan kiezen uit twee of drie verschillende teams. Het aantal professionals per team varieert per SEH.

Er zijn ook verschillen in hoe en door wie informatie over de traumapatiënt die naar de SEH komt gecommuniceerd wordt tussen ambulancezorg of Mobiel Medisch Team (MMT) en de SEH. De beslissing voor het al dan niet oproepen van een (bepaald) trauma team wordt in de meeste gevallen genomen door een SEH verpleegkundige, maar in sommige SEH’s beslist een arts op de SEH, een traumachirurg of meerdere professionals samen. Criteria die gebruikt worden verschillen per SEH, bijna driekwart van de SEH’s geeft aan hiervoor een protocol te gebruiken. Iets meer dan de helft van de SEH’s is tevreden met de huidige situatie maar ziet wel mogelijkheden voor verbetering.

Er zijn SEH’s in Nederland waar verschillende teams ingezet kunnen worden voor de opvang en behandeling van trauma patiënten en waarbij dus in een aantal gevallen minder professionals ingezet worden. Hierdoor lijken er mogelijkheden te zijn om de efficiëntie van de inzet van professionals in trauma teams te verhogen en daarmee kosten te besparen. Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden aan de hand van welke criteria het aantal teamleden veilig beperkt zou kunnen worden en op welke manier de professional ondersteund kan worden in het trauma triage beslisproces.

Het afstudeerproject van Harm-Jan Otten is onderdeel van een promotieonderzoek van Rolf Egberink naar in-hospital trauma triage. Het doel is uiteindelijk een evidence based instrument te ontwikkelen om professionals te ondersteunen bij het beslisproces binnen Nederlandse SEH’s. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Acute Zorg Euregio, Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente. Wanneer u meer informatie wilt over dit onderzoek, neemt u dan contact op met Rolf Egberink: r.egberink@acutezorgeuregio.nl.

Namens het onderzoeksteam,

Rolf Egberink MSc

Stafmedewerker & onderzoeker acute zorg

Acute Zorg Euregio

r.egberink@acutezorgeuregio.nl

053-4872733

 

 

Medisch Spectrum Twente, Spoedeisende Geneeskunde:

Prof. Dr. A.B. van Vugt, traumachirurg

Universiteit Twente, Health Technology & Services Research:

Prof. Dr. M.J. IJzerman, hoogleraar klinische epidemiologie & HTA Dr. C.J.M. Doggen, associate professor, epidemioloog

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.