Onderzoek naar in-hospital trauma triage en inzet van trauma teams op Nederlandse SEH’s

In de zomer van 2011 heeft een groot deel van de leidinggevenden van de SEH’s in Nederland deelgenomen aan een onderzoek naar in-hospital trauma triage. Dit onderzoeksproject maakt deel uit van een groter onderzoek vanuit Acute Zorg Euregio, Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente en is uitgevoerd door student Health Sciences Harm-Jan Otten. Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd en op dit moment wordt er gewerkt aan een artikel waarin de resultaten gepresenteerd worden. Wij hopen nog voor het eind van dit jaar dat artikel in te dienen bij een internationaal tijdschrift. Om die reden kunnen wij nu nog niet alle resultaten met u delen, maar door middel van onderstaande samenvatting willen wij u al wel vast een eerste indruk geven.

In-hospital trauma triage betreft het beslisproces dat personeel op een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) gebruikt om te bepalen of er een trauma team opgeroepen moet worden voor een ernstige trauma patiënt en welke samenstelling dat team moet hebben. Door die mensen op te roepen die waarschijnlijk ook nodig zijn voor de opvang van deze patiënt kan op het juiste moment, de juiste zorg voor de juiste patiënt geleverd worden. Hierdoor worden betere uitkomsten voor de patiënt verwacht, maar hiermee kan in-hospital trauma triage ook bijdragen aan een efficiënte inzet van personeel en reductie van kosten. De doelstelling van dit onderzoeksproject was het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot in-hospital trauma triage op Nederlandse SEH’s, aangezien hierover nog weinig bekend was.

Alle leidinggevenden van de SEH’s in Nederland zijn uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Door middel van een online vragenlijst werd gevraagd naar algemene kenmerken van de SEH, welke teams ingezet kunnen worden en welke criteria hierbij gebruikt worden. Ook de tevredenheid met de huidige situatie is gevraagd. 78 van de 102 (76.4%) SEH’s in Nederland hebben deelgenomen.

Uit analyse van de resultaten blijkt dat er veel variatie is tussen SEH’s in het aantal beschikbare trauma teams en de samenstelling ervan. De meeste SEH’s kunnen één team inzetten voor alle trauma patiënten, er zijn ook SEH’s waar men op basis van criteria kan kiezen uit twee of drie verschillende teams. Het aantal professionals per team varieert per SEH.

Er zijn ook verschillen in hoe en door wie informatie over de traumapatiënt die naar de SEH komt gecommuniceerd wordt tussen ambulancezorg of Mobiel Medisch Team (MMT) en de SEH. De beslissing voor het al dan niet oproepen van een (bepaald) trauma team wordt in de meeste gevallen genomen door een SEH verpleegkundige, maar in sommige SEH’s beslist een arts op de SEH, een traumachirurg of meerdere professionals samen. Criteria die gebruikt worden verschillen per SEH, bijna driekwart van de SEH’s geeft aan hiervoor een protocol te gebruiken. Iets meer dan de helft van de SEH’s is tevreden met de huidige situatie maar ziet wel mogelijkheden voor verbetering.

Er zijn SEH’s in Nederland waar verschillende teams ingezet kunnen worden voor de opvang en behandeling van trauma patiënten en waarbij dus in een aantal gevallen minder professionals ingezet worden. Hierdoor lijken er mogelijkheden te zijn om de efficiëntie van de inzet van professionals in trauma teams te verhogen en daarmee kosten te besparen. Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden aan de hand van welke criteria het aantal teamleden veilig beperkt zou kunnen worden en op welke manier de professional ondersteund kan worden in het trauma triage beslisproces.

Het afstudeerproject van Harm-Jan Otten is onderdeel van een promotieonderzoek van Rolf Egberink naar in-hospital trauma triage. Het doel is uiteindelijk een evidence based instrument te ontwikkelen om professionals te ondersteunen bij het beslisproces binnen Nederlandse SEH’s. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Acute Zorg Euregio, Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente. Wanneer u meer informatie wilt over dit onderzoek, neemt u dan contact op met Rolf Egberink: r.egberink@acutezorgeuregio.nl.

Namens het onderzoeksteam,

Rolf Egberink MSc

Stafmedewerker & onderzoeker acute zorg

Acute Zorg Euregio

r.egberink@acutezorgeuregio.nl

053-4872733

 

 

Medisch Spectrum Twente, Spoedeisende Geneeskunde:

Prof. Dr. A.B. van Vugt, traumachirurg

Universiteit Twente, Health Technology & Services Research:

Prof. Dr. M.J. IJzerman, hoogleraar klinische epidemiologie & HTA Dr. C.J.M. Doggen, associate professor, epidemioloog

SEH Zevenaar gaat dicht

Dinsdag 22 november jl. heeft de Socialistische Partij kamervragen gesteld over de sluiting van de SEH in Zevenaar per 1 april 2012. Minister Schippers voerde als argument dat sluiting onvermijdelijk is geworden vanwege de financiële tekorten van het Rijnstate in Arnhem waar het ziekenhuis in Zevenaar onderdeel van uitmaakt. Daarnaast is volgens de minister de kwaliteit van zorg niet gewaarborgd omdat er te weinig SEH-artsen geworven konden worden. Wat er met de SEH-medewerkers gaat gebeuren is nog niet bekend; naar verwachting komt er een sociaal plan.

Zie hieronder de uitleg van minister Schippers

en hieronder een uitzending van Omroep Gelderland

 

 

Aanpak alcoholprobleem op de SEH

Een mooi praktijkvoorbeeld:

Alcohol Screening & Kortdurende interventie op de SEH

In 2010 is het MC Haaglanden, locatie Westeinde, op de SEH een pilotproject gestart met als doel het terugdringen van het aantal probleemdrinkers in Nederland. Om deze doelstelling te realiseren worden alle patiënten van 18 jaar of ouder op overmatig alcoholgebruik gescreend. Patiënten die overmatig alcohol drinken wordt een kort advies gegeven minder alcohol te nuttigen. Ook ontvangen zij een patiëntenfolder. Brijder verslavingszorg wordt ingeschakeld bij alcohol afhankelijkheid. Ook huisartsen in de regio zijn geïnformeerd. In de ontslagbrief van de patiënt wordt de AUDIT-C score vermeld.
De verpleegkundigen en artsen op de SEH zijn zeer tevreden over de resultaten van het pilotproject. Vroegsignalering en kortdurende interventies bij overmatig alcoholgebruik maakt nu standaard onderdeel uit van het reguliere proces op de SEH. Momenteel wordt gewerkt aan verdere inbedding en het aanpakken van de knelpunten.
Wilt u ook aan de slag, dan kunt u contact opnemen met MC Haaglanden (Angelique van Gaalen, email: a.van.gaalen@mchaaglanden.nl).

Daarnaast heeft het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA) een aantal materialen ontwikkeld die u zouden kunnen helpen bij het opzetten van een project om vroegsignalering en kortdurende interventies op uw afdeling te implementeren. Deze materialen zijn via deze website of website van het PVA (www.vroegsignaleringalcohol.nl) te downloaden. Heeft u vragen of  advies nodig dan kunt u ook contact opnemen met Dr. Miranda Laurant (IQ healthcare, UMC St Radboud, email: m.laurant@iq.umcn.nl) of met Drs. Erica van der Schrieck-de Loos (CBO; email: e.vanderschrieck@cbo.nl)

De multidisciplinaire richtlijn “Stoornissen in het gebruik van alcohol” kunt u downloaden via http://www.ggzrichtlijnen.nl/uploaded/docs/12706-Richtlijn%20Alcohol.pdf

Lees hier het eindverslag van het PVA pilotproject gehouden op de SEH van het MCH Westeinde.

Lees hier een factsheet  alcohol screening en korte interventies op de SEH

Lees hier meer over de toolbox vroegsignalering en kortdurende interventies problematisch alcoholgebruik

NVSHV onderschrijft de doelstellingen van het PVA.