Jaarlijkse managementdag NVSHV

Op 4 november a.s. organiseert de managementcommissie van de NVSHV de jaarlijkse managementdag. De dag heeft als thema:

Manager SEH !! Worden een gunst, Blijven een kunst.

Er is een groot verloop onder de managers SEH, hoe komt dit ? Een aantal managers zullen op de managementdag een presentatie geven over de manier waarop zij het werk organiseren: hoe gaan zij om met veranderingen, hoe werken de SEH-verpleegkundigen, wat verandert er voor de verpleegkundigen maar vooral … wat verandert er voor de managers zelf. Het dagprogramma volgt binnenkort op deze site.

Lokatie: Utrecht met gezellige avond vooraf

Inschrijfmogelijkheid binnenkort via deze website

SEH-managers van Nederland: hou 4 november 2011 dus geblokkeerd in de agenda!

Pijnrichtlijn op website NVSHV

De richtlijn ‘Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen’ is een document met aanbevelingen en instructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering voor alle zorgverleners die te maken hebben met de zorg voor traumapatiënten in de spoedzorgketen. Het doel van de richtlijn is om de pijnbehandeling in de keten te verbeteren, zodat de pijn voor de patiënt acceptabel is en dat genezing en herstel bevorderd worden. Het accent in de richtlijn wordt gelegd op díe aspecten waar knelpunten zijn gesignaleerd en waar relevante ontwikkelingen worden gezien. De NVSHV is verantwoordelijk voor het monitoren van mogelijke tussentijdse ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op deze richtlijn.

Bekijk hier het document pijnbehandeling bij traumapatienten

Overhandiging richtlijn pijnbehandeling