NVSHV start Meldpunt Agressie

Nog steeds bereiken ons verhalen van medewerkers van SEH’s die geen aangifte durven te doen van agressie uit angst voor de dader(s). Verpleegkundigen die bewust bespuugd worden, een afdeling die ‘verbouwd’ is en zelf heb ik mogen ervaren dat terugkerend agressief gedrag van een patiënt niet genoeg is voor het doen van aangifte terwijl het personeel doodsbang is.

Voor het bestrijden van agressie en geweld is een hoge aangiftebereidheid van belang. Gelet op de groeiende omvang van agressie en geweld in de samenleving heeft de Minister van Justitie op 25 februari 2010 aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat de wettelijke mogelijkheden om de identiteit van het slachtoffer af te schermen beter worden benut. Inmiddels is vastgelegd dat de politie ‘domicilekeuze’ kan aanbieden: aangifte op het adres van de werkgever.

Bij het doen van aangifte moet echter nog steeds rekening worden gehouden worden met het feit dat dikwijls niet kan worden voorkomen dat het slachtoffer toch een verklaring bij de Rechter-Commissaris zal dienen af te leggen en/of ter zitting zal moeten verschijnen en dit weerhoudt SEH-personeel tot het doen van aangifte. “Je loopt daar tenslotte toch met een beperkt aantal mensen rond in avond- of nachtdienst”.

Het Meldpunt Agressie op de website van de NVSHV is bedoeld om incidenten van agressie vast te leggen. De NVSHV wil de problemen voorleggen aan de politiek om op den duur echte anonieme aangifte mogelijk te maken en zal de samenwerking zoeken met andere beroepsorganisaties en belangenverenigingen.

Ook zijn we op zoek naar verhalen over ‘succesvolle’ aangiftes (steden/regio’s waar goede afspraken met de politie zijn) en procedures/protocollen in instellingen die het aantal agressiegevallen aanzienlijk verminderd hebben.

Alle inzendingen worden natuurlijk anoniem op de site geplaatst. Mail naar:
f.de.voeght@nvshv.nl. of naar webmaster@nvshv.nl

De NVSHV: Ook voor een veilige werkplek!

Uitslag van de poll over agressie op de werkplek.

Op de site hebben collega’s de mogelijkheid om een poll in te vullen over agressie op de werkplek met de vraag of je wel eens overwogen hebt om te stoppen vanwege agressie.

Van de 258 stemmen stemt 31 % positief.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

V&VN (Verplegenden en Verzorgenden Nederland) en de NVSHV hebben gezamenlijk de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ontwikkeld. De Meldcode legt uit wat kindermishandeling en huiselijk geweld betekenen en beschrijft de stappen die je moet zetten bij vermoedens van mishandeling of geweld.

Als SEH-verpleegkundige heb niet alleen te maken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, maar ook met de meldcode van het ziekenhuis waar je werkzaam bent. Verwacht mag worden dat deze meldcodes goed op elkaar aansluiten, omdat ze beide op dezelfde wet en op hetzelfde basismodel zijn gebaseerd. De algemene normen van de Meldcode moeten dus op ziekenhuisniveau concreet gemaakt worden door de meldcode van het ziekenhuis.

Zo staat bijvoorbeeld in de Meldcode dat overleg met een collega bij het zetten van een aantal stappen is vereist. In de ziekenhuiscode kan worden aangegeven met welke functionaris je als SEH-verpleegkundige binnen het ziekenhuis overleg voert.

Jaarlijks zijn meer dan 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.

Lees hier het stappenplan Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Een samenvatting is hier te lezen.

Het protocol is ook geplaatst bij downloads ‘ niet leden ‘.

                   

Beleidsvisie Acute Zorg VWS

De nieuwe beleidsvisie op de acute zorg is vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport  in ontwikkeling, de vorige dateerde van begin jaren 2000.

Het veld van beroepsbeoefenaren, waaronder de NVSHV, werkgevers en andere organisaties is gevraagd een reactie te geven op deze beleidsvisie.

Medio maart a.s. hoopt de minister van VWS met duidelijke standpunten op de inrichting van de keten van acute zorg te komen. In ieder geval wordt duidelijk dat deze VVD-minister kiest voor: een eenduidige triage in de keten van acute zorg, marktwerking in de acute zorg, kleinschalige voorzieningen in de buurt via gezondheidscentra en een vergaande vorm van taakherschikking.

Het bestuur van de NVSHV heeft gemeend hierop uitgebreid en genuanceerd te moeten reageren, met deze beleidsnotitie voorziet de NVSHV immers volop loopbaanmogelijkheden voor met name de SEH-verpleegkundigen in de frontoffice van de acute zorg.

In de bijlagen kun je de discussienota van VWS en de reactie van de NVSHV op dit stuk vinden.

Het bestuur houdt zich aanbevolen voor jullie opmerkingen.

Lees hier de discussienota van VWS

Lees hier de reactie van de NVSHV