Van de bestuurstafel …

2011 staat voor de deur. De dienstlijst is bekend en iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Tijd voor bezinning, maar ook tijd om vooruit te kijken. Op 12 november jl. kwamen de leden van alle commissies bij elkaar om plannen te maken voor de komende twee jaar. Ook werd teruggekeken. De nieuwe site wordt gewaardeerd. Bijna wekelijks worden actuele berichten via de mail naar de leden verstuurd. Wil je ook digitale nieuwsberichten ontvangen, geef dan je mailadres door via de site. De Triage wordt met de nieuwe ‘look’ beter gelezen en zal de komende jaren in de huidige vorm blijven verschijnen. Sinds november heeft de NVSHV weer een nieuwe richtlijn op haar naam staan: ‘Pijnbehandeling van patiënten in de spoedzorgketen’ en deze maand komt de V&VN meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ uit, waar de vereniging aan heeft meegewerkt. Ook komt de NVSHV meer en meer in de media en wordt in onze mening gevraagd bij tuchtzaken. Het grootste project is momenteel de Nederlandse Triage Standaard; medio 2011 moet het nieuwe tiagesysteem ‘staan’ en wordt de NVSHV mede-eigenaar. De vereniging bewaakt de inhoud maar houdt ook de positie van de SEH-verpleegkundige in de gaten. De symposiumcommissie is al weer druk bezig met het programma voor 29 maart 2011. Niets van dit alles zou van de grond komen zonder de geweldige inzet van onze leden en commissies. Daarvoor onze dank! Namens mijn mede bestuursleden wens ik iedereen een goed en gezondheid 2011.

 

Frans de Voeght MHA

Voorzitter NVSHV

 

 

Schippers wil drempels voor aangifte agressie zorg slechten

Minister Schippers gaat met collega-bewindspersonen van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken praten over de belemmeringen bij het doen van aangifte. Hoewel de mogelijkheid bestaat om anoniem aangifte te doen, kunnen geweldplegers in de rechtzaal toch achter de identiteit van zorgverleners komen. De NVSHV pleit al langer voor maatregelen.

In de regio Haaglanden geldt in de nacht van oud op nieuw een speciale regeling voor geweld tegen ambulance- en SEH-personeel. In overleg met Politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie (OM) kan tijdens de jaarwisseling voor een melding van agressie/geweld gebruik gemaakt worden van een ‘Meldingsformulier Veilige Publieke Taak’. De meldingen worden aan het eind van de ochtend van 1 januari besproken door Politie Haaglanden en het OM. Afhankelijk van de ernst van de melding kan aan het eind van nieuwjaarsdag officieel aangifte worden gedaan. Op maandag 3 en dinsdag 4 januari vinden vervolgens snelrechtprocedures plaats. Helaas kan ook bij deze regeling de naam van de melder niet ‘geheim’ blijven.

Op de vraag ‘heb jij wel eens overwogen met je werk op de SEH te stoppen vanwege agressie’ antwoordde 29% van de respondenten positief!

In januari 2011 weer een nieuw poll. 

Lees hier verder

Minister Schippers

Onderzoek NTS bij kinderen

In het kader van onderzoek naar de Nederlandse Triage Standaard onderzocht de vakgroep Kindergeneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam de validiteit van de NTS bij zowel de telefonische als fysieke triage. Voor de onderzoeksopzet en -resultaten zie bijgevoegd artikel. Conclusie van het onderzoek is dat de NTS voor zowel telefonische als fysieke triage voldoet aan de hedendaags gestelde eisen van betrouwbaarheid en veiligheid.

Eerder werd door genoemde vakgroep onderzoek verricht naar het gebruik van het Manchester Triage Systeem bij kinderen. Ook in de nabije toekomst wordt het onderzoek naar de NTS voortgezet, waarbij de NVSHV vooral inzet op wetenschappelijk onderzoek naar de competenties en kwalificaties van de triagist. De onderwijsraad van de NVSHV maakt van dit laatste item een van haar beleidsuitgangspunten voor de komende twee jaar.

Lees hier verder