NVSHV start ledenwerfactie

De NVSHV is een nieuwe ledenwerfactie gestart. Studenten in opleiding voor de SEH-aantekening kunnen lid worden voor slechts EURO 12.50.

Alle hoofden van SEH-afdelingen zijn aangeschreven om hun studenten een lidmaatschap cadeau te doen bij wijze van ‘kerstgratificatie’. Veel managers hebben al gehoor gegeven aan deze oproep. Ook ‘gewone’ leden weten de NVSHV te vinden: voor slecht 18.5 cent per dag ben je al lid. Onder de eerste vijftig nieuwe leden wordt binnenkort een iPad verloot!

 

 

Landelijke protocollen SEH en Beroepsdeelprofiel

Landelijke Protocollen SEH

 

De NVSHV beheert de landelijke protocollen (LPSEH).

De laatste versie, ontwikkeld in 2009, is nog steeds verkrijgbaar.

Bestellen kan via de site van de NVSHV of via ed.slangen@home.nl

Kosten zijn 35 euro ( inclusief BTW) exclusief verzendkosten.

Ook is een digitale versie beschikbaar, deze kost 550 euro.

 

Beroepsdeelprofiel SEH verpleegkundige

 

De NVSHV beheert het beroepsdeelprofiel van de SEH verpleegkundigen

De laatste versie, eveneens ontwikkeld in 2009, is nog steeds verkrijgbaar.

Bestellen kan via de site van de NVSHV of via ed.slangen@home.nl

Kosten zijn 10 euro ( inclusief BTW) exclusief verzendkosten.

Speciaal tarief voor SEH-verpleegkundige

Spoedeisende hulpafdelingen zouden een apart tarief moeten heffen als de patiënt door een verpleegkundig specialist wordt geholpen. Daarvoor pleit het MC Haaglanden. Als een verpleegkundige een kraaltje uit de neus van een kind verwijdert, wordt nu een duur specialistisch consult gedelareerd. Het Haagse ziekenhuis pleit voor ‘zware tarieven’ voor hoogcomplexe zorg en lagere voor laagcompexe zorg.

Ook kan een efficiënte inzet van verpleegkundig specialisten de zorg goedkoper maken. Bij calamiteiten werken de verpleegkundigen op de SEH, in alle andere situaties behandelen zij patiënten met laagcomplexe problemen.

Het aanpassen van tarieven is een taak van het ministerie van VWS.

Bron: Zorgvisie , lees hier verder.