Nieuws van GGZ Nederland

Uit een inventarisatie bij een brede kring experts uit het veld blijkt dat de continuïteit van zorg een van de belangrijkste knelpunten in de huidige zorg aan suïcidale patiënten. Door het ontbreken van sluitende afspraken in de keten krijgen suïcidale patiënten niet altijd de juiste (na)zorg. De transfermomenten tussen en binnen zorgorganisaties zijn daarom risicovolle momenten. Daarnaast blijkt dat (onrealistische) verwachtingen over ieders taken en verantwoordelijkheden een belangrijk knelpunt zijn. Praktijkvoorbeelden laten zien dat een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden en duidelijke afspraken over bereikbaarheid, overdracht en terugkoppeling, belangrijke voorwaarden zijn voor een goede samenwerking in de keten.

Op lokaal niveau zijn met name vier partijen verantwoordelijk voor mensen die suïcide plegen of overwegen te plegen: 1. de huisarts, 2. de spoedeisende hulp (SEH), 3. de acute en consultatieve psychiatrie en 4. de reguliere GGZ. Er zijn niet altijd goede afspraken tussen deze partijen onderling over wie wanneer verantwoordelijk is voor mensen met suïcidaal gedrag.

Het ‘Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij Suïcidaliteit” ondersteunt huisartsen, artsen op de SEH en de acute en consultatieve psychiatrie en de reguliere GGZ bij het maken van afspraken over wie doet wat en wanneer, bij het signaleren, toeleiden, inschatten, verwijzen, beoordelen en behandelen van patiënten met suïcidaal gedrag. Met deze set van afspraken weten alle partijen waar hun verantwoordelijkheden beginnen èn eindigen, en wat zij van elkaar mogen verwachten.

Richtlijn versus Kwaliteitsdocument Suïcidaliteit

Naast het Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij Suïcidaliteit wordt momenteel gewerkt aan een Multidisciplinaire Richtlijn Beoordeling en behandeling van patiënten met suïcidaal gedrag. Deze richtlijn is naar verwachting eind 2010 gereed en gaat in op de vraag wat de beste professionele zorg is. In de richtlijn ligt het accent op de inhoud van de zorg, in het Kwaliteitsdocument ligt het accent op de organisatie van de zorg. De multidisciplinaire richtlijn en dit kwaliteitsdocument vormen samen een tweeluik voor kwalitatief goede zorg.

Het Kwaliteitsdocument wordt onderschreven door verschillende beroepsverenigingen en brancheorganisaties: GGZ Nederland, NFU, NFZP, NIP, NVSHA, NVSHV, NVvP, V&VN. Met het onderschrijven van dit document geven deze organisaties/verenigingen aan dat zij zich in zullen zetten dat hun achterban de aanbevelingen uit het document gaan invoeren.

Folder ‘Als het leven ondraaglijk lijkt’

Lijkt zelfdoding de enige uitweg uit je problemen? Neem dan iemand in vertrouwen en praat erover. En zoek professionele hulp. Kort gezegd is dat de boodschap van de nieuwe patiëntenfolder, die op dit moment wordt verspreid onder spoedeisende hulpartsen, huisartsen en ggz-instellingen.

De folder is bedoeld voor patiënten (en hun familie/naastbetrokkenen) die na een suicidepoging bij de huisartspost of op de Spoedeisende Eerste Hulp komen. Het is bekend dat na een periode van een aantal weken de kans op terugval en een hernieuwde suicidepoging groot is. Door via een folder informatie te vertrekken waar en hoe hulp te zoeken, kan mogelijk worden voorkomen dat iemand opnieuw een poging doet.

Exemplaren van de folder zijn per mail te bestellen bij GGZ Nederland kdponti@ggznederland.nl

Bekijk de folder hier

kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit

Bij suïcidale mensen is continuïteit van zorg cruciaal. Dit blijkt niet in alle regio’s goed geregeld.

Het “Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit” is een praktische document om afspraken te maken tussen spoedeisende hulp, huisartsen, acute en consultatieve psychiatrie om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren.

De NVSHV staat volledig achter de inhoud van dit document. Daarom verzoeken wij ook onze leden deze handreiking te implementeren.

Bekijk de folder hier

U kunt hier een uitgebreider document lezen over de ketenzorg bij suïcidaliteit.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.