Eigen bijdrage spoedzorg schrikt af

Onderzoekers van het NIVEL(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)stellen dat de toeloop bij de SpoedEisende Hulp (SEH) zal afnemen als onterechte bezoekers daarvoor moeten betalen. Het gebruik van spoedzorg zal de komende jaren, bij ongewijzigd beleid, de komende jaren met 6.8% stijgen. Eén van de mogelijkheden om dit voorkomen is om het aantal zogenoemde ‘onterechte zelfverwijders’ te verminderen door hen te laten betalen voor hun bezoek aan de SEH. Uit het onderzoek blijkt dat hoe meer mensen moeten gaan betalen, des te minder ze naar de SEH zullen gaan.

De NVSHV denkt dat een eigen bijdrage voor spoedzorg niet gaat werken: Wie bepaalt achteraf of een bezoek terecht was of niet? Spoedzorg moet voor iedereen toegankelijk blijven. Een systeem dat uitstel en/of afstel bevordert kan op termijn veel duurder uitpakken. Triage ‘aan de poort’ is een oplossing, maar ook valt te denken aan een vast tarief voor basiszorg.
Effectieve inzet van verpleegkundigen (bijvoorbeeld nurse practitioners) op een SEH/spoedpost zou ook kostenreducerend werken: niet iedereen hoeft door een arts gezien te worden.

Bekijk hier het onderzoeksrapport van NIVEL

Meedenken over ontwikkeling ketenbrede landelijke protocollen spoedzorg ?

Voor het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project) zijn wij op zoek naar een SEH-verpleegkundige die zijn of haar expertise wil inzetten om ketenprotocollen te ontwikkelen.

Doel van het project

Doel van het KLPS-project is de ontwikkeling van drie ketenprotocollen spoedzorg doormiddel van een update van het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH) en het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Deze update is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De drie ketenprotocollen worden ontwikkeld voor ‘Vooraankondiging en Overdracht’, ‘Septische Shock’ en ‘Acuut Coronair Syndroom’. Het KLPS-project wordt uitgevoerd door het Lectoraat Acute Intensieve Zorg, met ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV).

Wie zijn er bij betrokken?

De conceptprotocollen worden inhoudelijk ontwikkeld door een expertgroep. Deze expertgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse beroepsverenigingen uit het veld van de spoedzorg. Hierbij zijn zowel verenigingen uit de ambulancesector als uit de spoedeisende hulp sector vertegenwoordigd.

Wat zijn je werkzaamheden?

Jij neemt als afgevaardigde van de NVSHV plaats in de expertgroep. Tijdens de bijeenkomsten lever je een bijdrage een de inhoud van de drie protocollen door samenvattingen van literatuur te beoordelen en deze met andere experts te bediscussiëren. De bijeenkomsten duren 2 uur. Tevens heeft elke bijeenkomst een voorbereidingstijd van 2 uur.

Vergoeding

Je woont vijf expertbijeenkomsten bij in de periode augustus 2010 – november 2011. De bijeenkomsten worden georganiseerd op een centrale plek in Nederland, waarschijnlijk het LEVV in Utrecht. Voor de bijeenkomsten krijg je volledige reiskostenvergoeding. Tevens is er een bescheiden vacatiegeld beschikbaar.

Wij zoeken een gemotiveerde SEH-verpleegkundige die…

– lid is van de NVSHV;

– affiniteit heeft met onderzoek en protocollen;

– het leuk vindt om een voorloper te zijn in de ontwikkeling van ketenprotocollen;

– en kritisch kan kijken naar bestaande protocollen en nieuw, wetenschappelijk bewijs

Interesse? Meer informatie?

 Neem dan contact op met Remco Ebben – Onderzoeker KLPS-project

E: Remco.Ebben@han.nl

T: 024 353 07 17

I: www.laiz.nl