Rapport Arbeidsmarktonderzoek SEH-verpleegkundigen aangeboden aan minister Klink.

Bij ongewijzigd beleid zal het tekort aan gekwalificeerde SEH-verpleegkundigen oplopen tot 500 in 2012; dit op een totaal van ruim 3000 formatieplaatsen in Nederland. De belangrijkste oorzaken van het oplopend tekort zijn gelegen in werkdruk, onvoldoende loopbaanperspectief en het structureel te weinig opleiden van SEH-verpleegkundigen. Deze ontwikkelingen vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit en continuïteit in de spoedeisende medische hulpverlening die door de ziekenhuizen wordt geleverd.

Op 15 juni jl. is bovengenoemd rapport door het bestuur van de NVSHV besproken met minister Klink van VWS en is de noodzaak tot het nemen van maatregelen besproken. In overleg met de minister en zijn departement zullen de volgende maatregelen worden in uitgewerkt:

Om meer perspectief te bieden voor de SEH-verpleegkundige zullen initiatieven worden genomen om de competenties van de SEH-verpleegkundige ook inzetbaar te maken in de eerste lijn acute zorg. Met name daar waar de ontwikkeling van Spoedposten HAP/SEH zich voordoen ligt een aantrekkelijk perspectief voor de SEH-verpleegkundige. De NVSHV is van mening dat er meer ruimte dient te komen voor de (opleiding tot) verpleegkundig specialist/nurse practitioner op de SEH.

De NVSHV heeft voorgesteld om de het rapport Spoedeisende Hulp: vanuit een stevige basis(2009) genoemde opleidingen (SEH-opleiding, triage-opleiding, TNCC en ENPC) ter verkrijging van de gevraagde kwalificaties voor de SEH-verpleegkundige zullen worden opgenomen in het Opleidingsfonds. Hiermee ontstaat een situatie dat er geoormerkte opleidingsgelden beschikbaar zijn t.b.v. het kwalificeren van de SEH-verpleegkundige. Daarnaast wordt het op dat moment ook aantrekkelijker om bovenformatief op te leiden, hetgeen een bijdrage kan leveren aan de oplopende tekorten. Afgesproken is om hiertoe het overleg tussen VWS en de NVSHV op te starten en te werken aan de realisatie daarvan.

Naast genoemde punten heeft het bestuur van de NVSHV er bij de minister ook voor gepleit om de triagefunctie in de acute zorg nadrukkelijker dan nu de aandacht te geven. Triage wordt als een van de peilers in de acute zorg beschouwd, naast een goede toegang en een juiste behandeling. De triagefunctionaris dient, in de opvatting van de NVSHV, te beschikken over een ruime werkervaring in de acute zorg, ondersteund door de nodige opleidingen.

Tenslotte zal gekeken worden naar de mogelijkheid van het inzetten van militair verpleegkundigen op SEH-afdelingen, nu de missie in Afghanistan binnenkort afloopt.

Voor de NVSHV was het overleg met de minister een unieke gelegenheid haar beleidspunten onder de aandacht te brengen. Tijdens het gesprek bleek er een hoge mate van overeenkomst te zijn tussen de speerpunten NVSHV en het beleid acute zorg van VWS. Een vervolgoverleg voor verdere uitwerking is dan ook afgesproken.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. F. de Voeght MHA
f.de.voeght@nvshv.nl of 06 51403027 of drs. P. Jochems p.jochems@nvshv.nl of 06 21571891.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.