Inspectie voor de Volksgezondheid gaat toezicht houden op naleving kwalificatie-eisen SEH-verpleegkundigen

In het rapport “Spoedeisende Hulp: vanuit een stevige basis” wordt een aantal eisen, in termen van werkervaring en opleidingen&trainingen, benoemd die leiden tot een gekwalficeerde SEH-verpleegkundige. Deze kwalificaties zijn mede noodzakelijk om tot verantwoorde zorg op de afdeling SEH te komen. In het rapport wordt niet alleen ingegaan op de kwalificatie-eisen voor SEH-verpleegkundigen, maar bijv. ook op die van de artsen (voor het volledige rapport zie de website NVSHV).

Zowel de werkgevers, de beroepsgroep van SEH-verpleegkundigen (NVSHV), alsook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (VWS) en de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) hebben het eerder genoemde rapport omarmd en daarmee een fundament gelegd onder het kwaliteitsbeleid intramurale Spoedeisende Hulp Verlening in Nederland. In zijn brief van 23 december 2009 benadrukt de minister het belang van het rapport en kondigde tevens aan de IGZ opdracht te geven toezicht te houden op de naleving van genoemde kwaliteitseisen.

Voor de NVSHV was dit aanleiding om met de IGZ van gedachten te wisselen over de vraag op welke wijze het toezicht op de kwaliteitseisen SEH-verpleegkundige wordt ingericht. Voor ziekenhuizen en professionals is het immers van het grootste belang te kunnen bepalen in welke tempo zij aan deze kwaliteitseisen moeten voldoen. In recentelijk overleg heeft de betreffende inspecteur IGZ het volgende aangegeven. Tot september 2010 zal de IGZ vooral reactief reageren; op basis van incidenten wordt achteraf gekeken of het betreffende ziekenhuis voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Na september 2010 gaat de IGZ hierin een meer proactieve houding aannemen. Concreet betekent dit, aldus de inspecteur, dat bij bezoek van de IGZ aan een SEH-afdeling vooral wordt nagegaan in welke mate het ziekenhuis/SEH-afdeling genoemde opleidingen&trainingen in het scholingsbeleid voor de SEH-verpleegkundige heeft opgenomen. In de scholingsplannen zullen de in het rapport genoemde opleidingen&trainingen dan ook concreet terug te vinden moeten zijn.

Voor de NVSHV geeft dit het vertrouwen dat enerzijds het toezicht op naleving kwaliteitseisen SEH-verpleegkundigen vanuit de IGZ daadwerkelijk wordt ingevuld, anderzijds dat het veld in de tijd gezien voldoende gelegenheid wordt geboden zich voor te bereiden op het realiseren van genoemde kwaliteitseisen SEH-verpleegkundigen. De NVSHV blijft de contacten met de IGZ op genoemde punten onderhouden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.