Opleiding kortelijnsverpleegkundige

De Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant gaan als eerste in Nederland ervaren verpleegkundigen opleiden die buiten kantooruren laagcomplexe spoedeisende zorg over moeten kunnen nemen van de huisarts.

Na hun opleiding zijn zij de eerste zogeheten kortelijns-verpleegkundigen. Zij moeten de werkdruk voor huisartsen terugdringen. In september starten de eerste kortelijnsverpleegkundigen.

De seh-verpleegkundigen worden opgeleid door oud-huisartsen en opleiders. Ze lopen stage in diverse huisartsenposten. De klachten die zij zullen behandelen zijn KNO-klachten, huidaandoeningen, ouderenzorg en klachten aan het bewegingsapparaat.

 

Patient schenkt SEH CT-scanner

Een patient van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de SEH van het ziekenhuis een CT-scanner geschonken.

 

De scanner vertegenwoordigt een waarde van een miljoen euro en is exclusief bedoeld voor de spoedeisende hulp. Met de scanner kunnen mensen snel worden gediagnosticeerd en behandeld. Hierdoor kan vooral snel ingegrepen worden bij de behandeling van herseninfarcten. 

Patient schenkt SEH CT-scanner

Een patient van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de SEH van het ziekenhuis een CT-scanner geschonken.

 

De scanner vertegenwoordigt een waarde van een miljoen euro en is exclusief bedoeld voor de spoedeisende hulp. Met de scanner kunnen mensen snel worden gediagnosticeerd en behandeld. Hierdoor kan vooral snel ingegrepen worden bij de behandeling van herseninfarcten. Het ziekenhuis in Eindhoven is het eerste in ons land met een moderne CT-scan op de spoedeisende hulp.

31 aanvragen programma Spoedzorg

Voor de tweede subsidieronde van het programma Spoedzorg zijn 31 subsidieaanvragen ingediend. Deze ronde sloot in maart en had als thema ‘Organisatie van samenwerking’.
 
Projecten waarbij de (regionale) samenwerking tussen ketenpartners centraal staat met als doel een betere kwaliteit van ketengerichte acute zorg te bereiken, komen voor subsidie in aanmerking. Eind juni wordt bekend gemaakt welke projecten subsidie ontvangen. Het beschikbare budget is 1 miljoen euro. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk op 1 december.
 

NVSHV: SEH’s sluiten slecht idee

De NVSHV vindt het bezuinigingsvoorstel van de overheid veertig SEH afdelingen van de honderd te sluiten te drastisch en kort door de bocht. De beschikbaarheid van de spoedeisende hulp komt daardoor in gevaar en er is onvoldoende nagedacht waar zelfverwijzers dan wel terecht kunnen.

 In de praktijk blijkt het niet makkelijk mensen van de SEH weg te sturen naar de huisarts. Momenteel is bij de huisartsen onvoldoende capaciteit aanwezig om alle ‘zelfverwijzers’ te zien en bovendien zullen zij meer geld vragen voor het werken in de avond-, nacht- en weekenduren.

Daarnaast is het volgens de NVSHV niet wenselijk dat er grote SEH ‘fabrieken’ worden gevormd. Frans de Voeght, voorzitter NVSHV zei dat in het programma ‘De Praktijk’ op Radio 1.

De vereniging pleit voor meer samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen, maar ook voor betere afspraken tussen ziekenhuizen onderling: moeten alle SEH’s in de ‘off hours’ hun deuren openhouden of is concentratie van zorg mogelijk zonder dat daarbij de beschikbaarheid/bereikbaarheid in gevaar komt. Verder vindt de NVSHV dat er meer taken aan verpleegkundigen moeten worden overgelaten.

Triage april is uit

De nieuwe aflevering van Triage is verschenen. Ben je lid, dan zal deze binnenkort bij je in de bus vallen. Vanaf deze aflevering is de Triage vormgegeven volgens de nieuwe huisstijl van de NVSHV.

In deze Triage onder meer ervaringen van leden met agressief gedrag op de SEH, de afdelingshoofden SEH van het Amphia ziekenhuis Breda aan het woord en het verslag van een bijzondere stage in Shanghai.

36.000 mensen op SEH door gladheid

De afgelopen winter zijn 36.000 mensen terechtgekomen op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Dat zijn er acht keer zo veel als gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Dat heeft de Stichting Consument en Veiligheid berekend.

Ruim driekwart van de slachtoffers was uitgegleden op straat of op het trottoir. Meer dan de helft had een botbreuk opgelopen. 15 procent moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
De directe medische kosten worden geraamd op in totaal 90 miljoen euro. De kosten als gevolg van arbeidsverzuim bedragen naar schatting 130 miljoen euro. Dat betekent volgens de stichting dat ongelukken door gladheid in totaal 220 miljoen euro hebben gekost.